Det är hög tid för CFOn att mobilisera för CSRD!

Det nya CSRD direktivet höjer tempot på hållbarhetsrapportering i rasande fart och det är nu hög tid för verksamheter att börja inkalla förstärkning för att möta lagförslaget i tid.

Re:Con Finance’s mångåriga erfarenhet av analytiskt arbete och processledning inom verksamheters ekonomiavdelningar har nu med den nya hållbarhetsutvecklingen expanderat kompetensen med senior hållbarhetskunskap. Det primära syftet är att hjälpa och bygga kapacitet hos våra kunder i deras unika ESG/hållbarhetsresa. Närmast till hands är givetvis det nya CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) direktivets effekt på majoriteten av alla verksamheter i Sverige och vars resultat skall ingå i förvaltningsberättelsen.

Syftet med CSRD-direktivet, är precis som med taxonomi-förordningen, ett ramverk för att kunna jämföra företags ESG/hållbarhetsarbete, höja kvalitén på hållbarhetsrapporten och vara ett transparent verktyg i att leda företag för snabbare omställning samt att möta EU:s strategiska mål och vision om klimatneutralitet till 2050. Direktivet är massivt i sitt omfång och innehåller tydliga rapporteringskrav inom miljö, klimat och sociala ansvarsområden, med över 1000 potentiella datapunkter som företag kan komma att behöva rapportera på.

CSRD ställer obligatoriska krav på vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras samt att det skall integreras i förvaltningsberättelsen. Att det blir en utökad del i förvaltningsberättelsen gör att ESG och hållbarhetsarbetet därmed kopplas samman med bolagets strategi och affärsmodell.

För många verksamheter kan detta kännas överväldigande och skapa stress i organisationen –hur skall man få en överblick, vilken kompetens krävs och vad innebär det för just min verksamhet?

Re:Con Finance tror att de närmaste 3 åren, när verksamheter fasas in under direktivet, kommer vara en transformativ fas där det kan kännas förvirrande och stökigt. Det är fortfarande en del oklarheter i direktivet, finns ännu inga branschspecifika standarder eller ett revisionsramverk där valideringskrav finns tydliggjort. Just nu är det oklart kring om Sverige kommer missa deadline till EU (6 juli 2024) att införliva direktivet med förtydligande i den svenska lagförfattningen. Flera revisorer tror att förvaltningsberättelsen kommer att öka omfång med 50–100 sidor och att ökningen av verksamheter som hållbarhetsrapporterar kommer gå från ca 11 000 till >79 000 verksamheter i Sverige. Ett massivt arbete minst sagt!

Vi har exempelvis hjälpt våra kunder med hållbarhetsstrategier och policy-arbete genom följande:

  • Utbildning, workshops och rådgivning inom de nya lagkraven.
  • Utvärderingar på befintligt hållbarhetsarbete och identifiering av nuläget mot de nya kraven.
  • Processledning, samordning och implementering av uppbyggnaden kring att möta de nya kravställningarna. Det innefattar dubbel väsentlighetsanalys, framtagning av texter och layout till hållbarhetsförklaringen, insamling och sammanställning av data, metoder och processer.

Behöver ni hjälp i er organisation eller vill du veta mer, bolla och reflektera kring ert verksamhetsbehov och nuläge, hör av dig så tar vi en kaffe. Genom att ha insyn i flera olika branscher, verksamhetstyper och organisationsbilder har vi förmodligen exempel och angelägna råd om kan hjälpa er att ta nästa steg! Kontakta Jenny Fagerlin, Hållbarhetschef/hållbarhetsstrateg: 0707-329179 eller mail: Jenny.Fagerlin@reconfinance.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *