Dessa fallgropar ska du undvika när du rekryterar.

Det är många specialistroller som ofta blir ifrågasatta och där andra tycker att de kan göra jobbet. Det kan vara inom marknad, sälj och inte minst rekrytering. Ofta hör vi ”jag känner direkt om det är rätt” eller ”baserat på CV’t tror jag inte att personen kommer att trivas hos oss”. Det är många antaganden som snarare stjälper än hjälper er att få rätt kandidat. Anledningen är att många faktiskt inte kan rekrytera. Nedan ser du vilka fallgropar som finns.

Gedigen kravprofil
En gedigen kravprofil ska innefatta beskrivning av rollen, förkunskapskrav, vad som är meriterande men också vad som kan erbjudas kandidaten. Kravprofilen behöver vara framtagen av rekryterande chefer som också säkerställer att samtliga parter som genomför intervjuerna är införstådda i den. Att bedöma på olika grunder riskerar att matchningen blir fel.

Magkänslan
Att lita på magkänslan är oftast bra, men den kan också vilseleda. Det är något som blir påtagligt när du rekryterar. Anställer du baserat på din subjektiva magkänsla kan det bli att du missar vissa viktiga signaler och risken för felmatchning är då stor. Se till att konkretisera vad som får dig att tveka och avgör om det är legitimt.

Biased
Alla har fördomar och gör tolkningar, antingen baserat på erfarenhet eller magkänsla. Det finns många exempel. Något vi ofta stöter på är rekryterande chefer som ryggar på att kandidaten har haft många korta anställningar. Det kan helt enkelt vara så att kandidaten har gjort ett medvetet val att få utvecklas i olika organisationer. Döm inte ett CV, fundera istället på om du som arbetsgivare kan ge kandidaten det den behöver för att stanna.

Långsam process och för många intervjuer
Kandidater som har öppnat upp för nytt jobb är ofta i flera processer. Det är centralt att avsätta tid för intervjuer så fort som rekryteringsprocessen har börjat. Visa att ni är professionella och värdesätter rekryteringen genom att prioritera intervjutider så slipper du tappa en bra kandidat.

Orimliga krav
är när arbetsgivaren har en lång lista med kunskaper och egenskaper som kandidaten förväntas ha. Ibland glöms det faktum att kandidaterna viktar och sätter värde på vad arbetsgivaren kan erbjuda och med orimliga krav attraheras inte rätt kandidater.

Erbjudande
Har du som arbetsgivare ett tillräckligt attraktivt erbjudande? Det kan vara allt från flexibilitet, ersättning till kultur.

Kulturell fit
Du kan ha en jättebra kandidat på tråden som är både kompetent och trevlig, men är organisationens kultur och förutsättningar rätt för att personen ska trivas?


Vid rekrytering vill vi åstadkomma både individ- och affärsnytta. Eftersom det är just människor vi jobbar med så blir det ibland fel-matchning, det går inte att undgå. Att riskminimera en felmatchning genom att utmana punkterna ovan är en rekryterares roll.

Vårt jobb är att konsultativt vägleda våra kunder till bästa möjliga kandidatmatchning. Lyssna in, utmana och prioritera din rekrytering. Det kommer att löna sig!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *